อบรมหลักสูตร 10 เมนูยอดนิยม อร่อยง่าย ทำขายได้ @สุราษฎร์ธานี

หลังจบการอบรมทักษะวิชาชีพทางด้านอาหารเมื่อเดือนกรกฎาคมก็มีเสียงเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้สิงห์อาสาจัดอบรมอีกครั้ง โดยเฉพาะตามต่างจังหวัด กลับมาคราวนี้ สิงห์อาสาจึงร่วมกับ “เชฟบุ๊ค” บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต สานต่อโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพด้านอาหาร หลักสูตร “10 เมนูยอดนิยม อร่อยง่าย ทำขายได้” โดยมีเชฟบุ๊คเป็นผู้คิดค้นหลักสูตร และเริ่มอบรมที่แรกที่โรงงานสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

ทั้ง 10 เมนูที่เชฟบุ๊คคิดค้นสูตร เน้นอาหารที่ทำได้ง่าย และทานได้ทุกวัย นอกจากนี้ยังช่วยเสริมความรู้เรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายให้ทุกคนด้วย ซึ่งหลังจบการอบรมที่สุราษฎร์ธานีแล้ว สิงห์อาสาก็มีกำหนดการเดินทางไปขอนแก่น และเชียงใหม่ เป็นการกระจายความรู้สู่ชุมชน เพื่อส่งต่อทักษะและเทคนิคให้ทุกคนนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพต่อไป

Related Posts