สิงห์อาสา อบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย (ภาคกลาง)

อุบัติเหตุทางน้ำถือเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงปีที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินข่าวเรือล่ม หรือข่าวคนจมน้ำเวลามีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สิงห์อาสาจึงจัดทำโครงการ “สิงห์อาสา อบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย (ภาคกลาง)” ขึ้น

โดยวันที่ 15 ตุลาคม สิงห์อาสาร่วมกับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่กู้ภัย จำนวน 20 คน จาก 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สระบุรี นนทบุรี อยุธยา อ่างทอง และนครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรมที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมีทีมครูฝึกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (SEAL) และชมรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำ แห่งประเทศไทยเป็นผู้อบรมในครั้งนี้

จุดประสงค์ของการเข้าอบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัยเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้อาสาสมัครเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยในระหว่างการอบรม เราได้เรียนรู้การช่วยเหลือเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด ได้รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณครูฝึกทุกคนที่มามอบความรู้ให้พวกเราด้วยนะครับ สิงห์อาสาจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ช่วยเหลือสังคมต่อไปครับ

Related Posts