โครงการค่าย 5 ราชภัฏอาสา ครั้งที่2 @สระแก้ว

สิงห์อาสา ร่วมมือกับ 5 สถาบันราชภัฏ ได้แก่

  • – ม. ราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
  • – ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  • – ม. ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
  • – ม. ราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
  • – ม. ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

จัดโครงการ “ค่าย 5 ราชภัฏอาสา ครั้งที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านคลองอุดม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โดยกิจกรรมที่ทำได้แก่ การปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน สร้างที่ล้างจานให้ถูกสุขลักษณะ เทพื้นสนามเซปักตะกร้อ และทำสื่อการเรียนรู้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 5 สถาบันราชภัฏได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษากับชุมชนครับ เรียกได้ว่าครบทุกด้านจริงๆ นะครับ เพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังได้มิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมค่าย และน้องๆ นักเรียนอีกด้วยล่ะครับ

Related Posts