โครงการมอบเครื่องออกกำลังกายเพื่อชุมชน @อ่างทอง

กิจกรรมของสิงห์อาสาในคราวนี้ เราได้เดินทางไปหาชาวบ้านที่หมู่ 3 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทองมาครับ สิ่งที่เรานำไปมอบให้แก่ชาวบ้านก็คือ เครื่องออกกำลังกายที่สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย จัดตั้งโครงการให้นักศึกษาได้ผลิตเครื่องออกกำลังกายเพื่อชุมชน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน โครงการนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านแล้ว ยังทำให้เหล่านักศึกษาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนอย่างเป็นประโยชน์ด้วยครับ โดยโครงการมอบเครื่องออกกำลังกายเพื่อชุมชนนี้ จัดตั้งขึ้นเพราะสิงห์อาสาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ด้วยเหตุนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สิงห์อาสาร่วมกับ บริษัทอ่างทองพาวเวอร์ จ.อ่างทอง และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ม.รังสิต ม.ราชภัฎสวนสุนันทา และม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปหาชาวบ้านหมู่ 3 ต.ไชยภูมิ เพื่อมอบอุปกรณ์ทั้งหมด 2 ชุด ประกอบไปด้วยเครื่องออกกำลังกาย 8 เครื่อง ให้ชาวบ้านได้ใช้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้าครับ

Related Posts