โครงการอาสาพัฒนาชุมชม ปีที่4 @เบตง

พัฒนาการของเด็กๆ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สิงห์อาสาให้ความสำคัญครับ ทีมงานสิงห์อาสาได้ผนึกกำลังกับน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 80 คน ร่วมกันพิชิตภารกิจในโครงการอาสาพัฒนาชุมชนปีที่ 4 พวกเราทุกคนเข้าไปปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โดยสนามเด็กเล่นนี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า BBL (Brain – Based Learning) จัดเรียงสีสันที่สะดุดตา หลากหลายสีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เตรียมอนุบาล โดยพวกเรานำยางรถยนต์เก่ามาทำความสะอาด ทาสีให้สวยความ จัดวางด้วยความปลอดภัยพร้อมให้น้องๆ หนูๆ มีความสุขกันอย่างเต็มที่

Related Posts