โครงการอิ่ม…อุ่นใจ

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 คือวันเริ่มต้นของกลุ่มเชฟอาสา สมาชิกใหม่ของสิงห์อาสา ซึ่งเกิดจากแนวคิดของคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่ต้องการนำสิ่งที่รักคือการทำอาหารมาต่อยอดในการทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม

กลุ่มเชฟอาสา เป็นการรวมพลเชฟรุ่นใหม่ นำโดยคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟสมศักดิ์ รารองคำ (นายกสมาคมเชฟประเทศไทย) เชฟเรณู หอมสมบัติ จากบันยันทรี กรุงเทพ เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ เชฟปิง สุรกิจ เข็มแก้ว และเชฟแนตตี้ นภาวดี พยัคฆโส โดยมีวัตถุประสงค์คือ การช่วยแบ่งเบาภาระ แบ่งปันความสุขให้คนในสังคม เนื่องจากเชฟทุกคนในกลุ่มเชฟอาสาอยากสร้างความสุขและรอยยิ้มโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวซึ่งถือเป็นหน่วยที่เล็กแต่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคม

โครงการแรกของกลุ่มเชฟอาสาคือ โครงการอิ่ม..อุ่นใจ งานกาลาดินเนอร์การกุศลที่ได้รับแรงบันดาลใจในการจัดงานมาจากปัญหาความรุนแรงในสังคมที่มีให้เห็นมากขึ้นทุกวัน คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดีได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และอยากร่วมรณรงค์ให้เกิดการลดการใช้ความรุนแรงในกลุ่มเด็กและสตรี จึงเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา โดยต่อยอดมาจากการเตะฟุตบอลสิงห์อาสาร่วมพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสังคม

งานกาลาดินเนอร์การกุศล อิ่ม..อุ่นใจ จัดขึ้นด้วยคอนเซปต์ 7 Wonder Ingredients to die for ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ โดยรายได้จากการจัดโครงการทางกลุ่มเชฟอาสาได้นำไปช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ

Related Posts