โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” @ปทุมธานี

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเป็นฝ่ายช่วยธรรมชาติบ้าง และในเดือนตุลาคม ปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับมือกับ จ.ปทุมธานี จัดโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” ด้วยการพายเรือเก็บขยะจากปากน้ำโพจนถึงสมุทรปราการ เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ตลอดจนคนทั่วไปให้ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง ไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงน้ำ

โดยวันที่ 8 ตุลาคม สิงห์อาสาร่วมกับ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด ก็ได้ร่วมเป็นกำลังใจ มอบน้ำดื่มและอาหารให้คณะนักพายเรือ ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่บริเวณท่าเรือบริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด รวมทั้งได้ร่วมพายเรือเก็บขยะร่วมกับทุกคน

สิงห์อาสาขอเป็นกำลังใจให้คณะนักพายเรือทุกคน และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองของเราผ่านภารกิจต่าง ๆ ทั้งที่ได้เคยทำมาในอดีต และภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสิงห์อาสาก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเราทุกคนร่วมใจกัน ปัญหาเหล่านี้จะต้องหมดไปอย่างแน่นอน

Related Posts