โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า

เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเดือนที่เราเริ่มต้น 3 โครงการเร่งด่วนของสิงห์อาสา คือโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า, สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามความตั้งใจของคุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ และคุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัทฯ ที่ต้องการช่วยให้ทุกคนสร้างรายได้ผ่านการทำงานจิตอาสา และสร้างจิตอาสาท้องถิ่นดูแลชุมชนของตัวเองอย่างยั่งยืน

3 โครงการเร่งด่วนของสิงห์อาสาเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม นำร่องโดยโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่าที่เน้นจัดอบรมในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดที่เกิดไฟป่าบ่อย ซึ่งที่ผ่านมาสิงห์อาสาได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย, เชียงใหม่, ลำพูน และพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าในพื้นที่มาช่วยอบรมและส่งต่อความรู้และทักษะในการรับมือกับไฟป่า การใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเรื่องการทำ CPR เพราะว่าเวลาที่เกิดไฟป่าไม่ได้มีแค่ไฟ แต่ควันก็มาด้วย อาจจะมีคนที่สำลักควัน หรือติดอยู่ในควันไฟจนหมดสติ เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจเลยต้องมีความรู้ในส่วนนี้ติดตัวไว้ จะได้ช่วยผู้ประสบภัยได้ทัน

และนอกจากเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแล้ว ยังมีทีมงานจิตอาสาจากมูลนิธิกระจกเงาที่มาแท็กทีมเข้าร่วมกับสิงห์อาสา อบรมเรื่องการใช้โดรนบินสำรวจหาตำแหน่ง และใช้แอปพลิเคชันออนไลน์-ออฟไลน์ในการบอกตำแหน่งไฟป่า เพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟป่าให้ชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนจะได้มีทักษะในการดูแลชุมชนและป่าของตัวเองมากกว่าเดิม

สิงห์อาสาเชื่อว่าชุมชนจะเข้มแข็งได้ ต้องเริ่มจากคนในชุมชนก่อน เพราะเมื่อคนที่มาอบรมนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อคนในชุมชน จาก 1 คนก็กลายเป็น 10 คน และเพิ่มต่อไปอีกเรื่อย ๆ ไม่นานเราก็จะมีฮีโร่ที่ช่วยดูแลท้องถิ่นของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเพียบ จะได้เป็นการช่วยแบ่งเบาหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และช่วยลดอัตราการสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Related Posts