โครงการ “สิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 4“ @สกลนคร

ปลายเดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 28 – 29 กลุ่มน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครจำนวน 60 คน รวมตัวกันไปทำกิจกรรมภายใต้โครงการ “สิงห์ -ราชภัฎอาสา พัฒนาชุมชนปีที่ 4” เป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้ อยู่ที่โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ใน อ.กุดบาก จ.สกลนครครับ น้องๆ ได้เข้าไปปรับภูมิทัศน์ และสนามกีฬาให้กลับมาสดใสมากขึ้น นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำในบริเวณรอบชุมชน เพื่อช่วยให้ธรรมชาติสวยงามขึ้นอีกด้วยครับ สิงห์อาสาอดภูมิใจแทนอาจารย์ไม่ได้จริงๆ ที่น้องๆ มาช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น เยี่ยมจริงๆ !

Related Posts