โครงการ “สิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 4” @ลำปาง

เส้นทางของโครงการ “สิงห์ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน” เดินทางมาถึงปีที่ 4 แล้วครับ โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา สิงห์อาสามีโอกาสเดินทางไปพบน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 100 คน เพื่อไปช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 6 ฝาย ในพื้นที่เฮาฮักม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้ง 6 ฝายที่เราสร้างนั้น จะช่วยเพิ่มความชุ่มชิ้นให้กับพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด และพื้นที่ป่าในเขตวนอุทยานม่อนพระยาแช่ แถมยังเป็นการอนุรักษ์ และลดปัญหาการเกิดไฟป่าในหน้าแล้งอีกด้วย ถึงแม้ว่าการเดินทางอาจจะยากลำบากเสียหน่อย แต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการพิชิตภารกิจนี้เลย เพราะพวกเราสิงห์อาสา strong strong strong !

Related Posts