โครงการ “สิงห์ – ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 4” @สุพรรณบุรี

สิงห์อาสายังคงนำเรื่องราวดีๆ มาฝากเหมือนเดิมครับ ในวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 เราได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกว่า 60 ชีวิต ในโครงการ “สิงห์ – ราชภัฏอาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 4” พิกัดของเราในครั้งนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกหม้อ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีนี่เองครับ ซึ่งเราได้ร่วมด้วยช่วยกันทาสี ปรับปรุง และซ่อมแซม เครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่นให้แข็งแรงปลอดภัย สวยงามเหมือนใหม่ จนสามารถสร้างความสุข และความสนุกสนานให้น้องๆ ไปได้อีกนานเลยครับ ถึงแม้จะเสียเหงื่อกันไปหลายหยด แต่พวกเราตั้งใจกันเต็มเหนี่ยวแน่นอน เพื่อให้สนามเด็กเล่นของน้องๆ กลับมาสดใสอีกครั้งแหละครับ

Related Posts