โครงการ “อบรมอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่น” @อยุธยา

โครงการ “อบรมอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่น” @อยุธยา

หลังผ่านการหลักสูตรอบรมกู้ภัยทางน้ำ ทางทะเลและการดำน้ำกู้ภัย ประจำปี 2563 สิงห์อาสาก็เริ่มดำเนินการส่งต่อความรู้ โดยเริ่มที่ จ.อยุธยา เป็นที่แรก เพื่อดูแลพี่น้องชุมชนรอบ ๆ โรงงานบริษัท วังน้อยเบเวอเรซ จำกัด ที่ได้รับผลกระทบ (ทางด้านเศรษฐกิจ) จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19 โดยการจ้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านมาเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่น สร้างรายได้ไปพร้อมกับการปกป้องชุมชนตนเอง อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยที่ถูกวิธีกับโครงการ “อบรมอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่น” อีกด้วย

 

โดยโครงการของเราจัดขึ้นวันที่ 14-15 พฤศจิกายน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทีมกู้ภัยอยุธยา ที่เคยเข้าร่วมอบรมจากหน่วยซีลเมื่อครั้งก่อน มาร่วมช่วยถ่ายทอดความรู้ในหลายด้านให้กับคนในชุมชน เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การทำ CPR, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ได้ความรู้จากหน่วยซีลโดยตรง และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อยุธยา มาเป็นวิทยากรเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น ซึ่งจะเน้นการอบรมแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนและโรงงาน เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ทุกทักษะไปพร้อม ๆ กัน จะได้นำไปช่วยเหลือดูแลชุมชนของตัวเองได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและส่งต่อความรู้ให้คนอื่นในชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่นให้ช่วยกันดูแลชุมชนของตัวเองไปอีกนาน

Related Posts