โครงการ “แปลงผักพอดี พอดี” @สุราษฎร์ธานี

พอเข้าฤดูฝนทีไร หลายจังหวัดในประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับภัยน้ำท่วมอยู่ตลอด และด้วยเหตุนี้เอง โครงการ “แปลงผักพอดี พอดี” จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมพร้อมรับมือในการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมได้อย่างราบรื่น

โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สิงห์อาสาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อทำภารกิจโครงการ “แปลงผักพอดี พอดี” ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี และ ดีไซน์ ฟอร์ ดีแซสเตอร์ (ดี ฟอร์ ดี) เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์จิตอาสา

โครงการแปลงผักพอดี พอดีนี้จะช่วยให้แปลงผักของชาวบ้านลอยน้ำได้เมื่อเกิดน้ำท่วม เพราะเป็นแปลงผักที่ทำมาจากวัสดุพลาสติกเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำและโฟม ซึ่งโครงการนี้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากความคิดของผู้นำชุมชนบ้านไทรงาม ลุงผู้ใหญ่สังเวียน ถ้อยทัด และนำมาดัดแปลงให้ดียิ่งขึ้นด้วยการระดมความคิดจากดี ฟอร์ ดี จนเกิดมาเป็นแปลงผักพอดี พอดีในปัจจุบัน

นี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของสิงห์อาสาในการช่วยให้ชาวบ้านได้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่การลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเท่านั้น ซึ่งความรู้ที่เราได้รับในครั้งนี้ สิงห์อาสาจะนำไปต่อยอด เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

Related Posts