โครงการ SEA SAND STRONG รอบ 2 @กระบี่

SEA SAND STRONG Round 2 @กระบี่

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เราคนไทยจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงาม คงอยู่ไปอีกนานแสนนาน และถ้าจะให้ดี การปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กก็เป็นเรื่องสำคัญ ด้วยเหตุนี้เอง โครงการ “SEA SAND STRONG” ถึงถือกำเนิดขึ้น ซึ่งครั้งที่สองนี้ เราจัดขึ้นที่พื้นที่หาดยาว จ.กระบี่ โดยมีน้อง ๆ จากโรงเรียนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

เป้าหมายของโครงการนี้ไม่ได้มีเพื่อจัดเก็บขยะอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังเห็นความสำคัญ และใส่ใจเรื่องของปลายทางว่าขยะจะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งเราก็ได้ให้น้อง ๆ ช่วยกันนำขยะที่เก็บมาล้างทำความสะอาด และคัดแยกประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปส่งต่อให้คนในชุมชนของตัวเอง นอกจากนี้ขยะที่ถูกแยกแล้วสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้เด็ก ๆ ได้อีกด้วย

Related Posts