โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” @ปทุมธานี

สิงห์อาสาและน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภารกิจเก็บขยะริมชายหาด @ตราด

หลังน้ำท่วมตราด ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก พัดขยะมากองที่ชายหาดเป็นจำนวนมาก สิงห์อาสาจึงลงพื้นที่เพื่อร่วมทำความสะอาดที่อ.เกาะช้าง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562

คืนผืนป่าสู่ภูฝอยลม @อุดรธานี

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ เหตุเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ป่าไม้ลดลงจนเหลือจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการกักเก็บน้ำ และดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สิงห์อาสาเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ จึ

ปลูกป่าชายเลน @สมุทรสงคราม

บรรดาหนุ่มสาวที่กำลังยืนล้อมวงกันอยู่นี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นพวกเราชาวสิงห์อาสา และนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา นานาชาติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า 25 คนที่กำลังตั้งใจฟังการบรรยายความรู้เรื่องป่าช

กิจกรรมสิงห์อาสาปลูกต้นพะยูง @ร้อยเอ็ด

สิงห์อาสา ร่วมมือกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และช่อง 3 ลงพื้นที่ ณ บ้านลำโกน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยูงในโครงการที่ม

กิจกรรมสิงห์อาสาปลูกป่า @ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคมที่ผ่านมา สิงห์อาสา และความร่วมมือจากน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขนต้นกล้าของต้นพะยูงไปปลูกป่า ที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการ ศาสนาค้ำพะยูง งานนี้นอกจะ