รู้จักกับ ‘ประปาภูเขา’ จากภูมิปัญญาไทย

“ตุ้งนิ้ง” – ณัฐนิชา รอดเจริญ หนึ่งในเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทเป็นประจำ จนวันหนึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมของสิงห์อาสาและกลายมาเป็นครอบครัวสิงห์อาสาในที่สุด