โครงการอบรมกู้ภัยทางน้ำ ทางทะเล และดำน้ำกู้ภัย (ภาคใต้) @ชลบุรี

สิงห์อาสาจัดโครงการอบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และดำน้ำกู้ภัย (ภาคใต้) ปี 2562 วันที่ 23-27 พฤษภาคม เพื่อเพิ่มทักษะการกู้ชีพทางตามมาตรฐานสากล

การประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

สิงห์อาสานัดรวมตัวน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2562 @เชียงราย – SINGHA-R-SA

ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสากลับมาพร้อมความรู้และภารกิจที่อัดแน่น ให้นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาได้ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน ในวันที่ 19-22 มีนาคม 62

สิงห์อาสา อบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย (ภาคกลาง)

อุบัติเหตุทางน้ำถือเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงปีที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินข่าวเรือล่ม หรือข่าวคนจมน้ำเวลามีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สิงห์อาสาจึงจัดทำโครงการ “สิงห์อาสา อบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย (ภาคกลาง)” ขึ้น

ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2561 @เชียงราย

กลับมาอีกครั้งกับ “ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2561” (SINGHA R-SA Youth Camp 2018) ปีที่ 4 ซึ่งปีนี้เรายังคงมุ่งหน้าส่งเสริม สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้เยาวชนไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสากว่า 120 ชีวิตจาก 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของผู้นำนักศึกษาและร่วมกันทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมส่วนรวม

สิงห์อาสาอบรมหลักสูตร ทักษะกู้ภัยเบื้องต้น @ปราจีนบุรี

ทุกวันนี้อุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะจะช่วยให้เราลดความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อย

ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2559 (SINGHA R-SA YOUTH CAMP 2016)

สิงห์อาสาพาน้องๆ นักศึกษากว่า 50 สถาบันเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2559” หรือ SINGHA R-SA Younth Camp 2016 ในช่วงวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย โดยน้อ