GIFT FOR SHINE ส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม ณ บ้านเด็กหญิงราชวิถี

สิงห์อาสา และน้องๆ เครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Gift for Shine ครั้งที่ 1 ขึ้นที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงราชวิถี กรุงเทพฯ กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้น้องๆ ตลอดทั้งงาน พี่ๆ สิงห์อาสาสัญญากันว่าจะนำความสุขแบบนี้กลับมามอบให้น้องๆอีกอย่างแน่นอน

Related Posts