อบรมหลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น @ปทุมธานี

โครงการวิชาชีพช่าง Home Service and Office Skills อบรมมาได้กว่า 2 เดือน ในที่สุดก็ถึงเวลาของการอบรมหลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรสุดท้ายของทักษะวิชาชีพช่างที่จัดขึ้นวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 โดยเนื้อหาที่อบรมทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วันแรกอบรมเรื่องพื้นฐานและข้อควรรู้เกี่ยวกับงานออกแบบ ตั้งแต่หลักการออกแบบ การเลือกใช้ตัวอักษรในงาน เพื่อให้งานออกมาน่าสนใจ มีความเป็นมืออาชีพ การใช้โปรแกรม Photoshop และ Snapseed ส่วนหัวข้อการอบรมวันที่ 2 คือการใช้โปรแกรม Illustrator และการออกแบบ Banner สำหรับใช้โปรโมตสินค้าหรือร้านบน Facebook และสื่อออนไลน์อื่น ๆ

เดี๋ยวนี้ถ้าจะทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องอื่นนอกจากสินค้ากับกลยุทธ์การขายด้วย โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบสินค้าและภาพโปรโมต เพราะว่ารูปภาพคือด่านหน้าที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้านั่นเอง ด้วยเหตุนี้สิงห์อาสาจึงขอขอบคุณคณะอาจารย์จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มาแบ่งปันเทคนิคดี ๆ ทำให้เราเข้าใจพื้นฐานด้าน Graphic Design เบื้องต้นกันอย่างทั่วถึง และพร้อมนำไปใช้ได้จริง

Related Posts