ประวัติสิงห์อาสา
สิงห์อาสามิได้เป็นเพียงกลุ่มอาสาสมัคร

ที่ทำงานจิตอาสาเท่านั้น

แต่ยังเป็นเจตนารมณ์สำคัญของ

พระยาภิรมย์ภักดี

ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รุ่นแรก

ซึ่งถ่ายทอดและสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน


พระยาภิรมย์ภักดี (นามเดิม บุญรอด เศรษฐบุตร)
บริหารจัดการเรือเมล์ฟรีให้แก่ชนชาวสยาม
ได้เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ
พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5

จุดเริ่มต้น

ตุลาคม 2453
พระยาภิรมย์ภักดี (นามเดิม บุญรอด เศรษฐบุตร) บริหารจัดการเรือเมล์ฟรีให้แก่ชนชาวสยาม ได้เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5

พระยาภิรมย์ภักดี จัดโครงการนักดับเพลิงอาสาสมัคร นำเรือเมล์ส่วนตัวที่ติดเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะออกช่วยเหลือดับเพลิงที่ไหม้บ้านเรือนตามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

จิตอาสารุ่นแรก

พ.ศ. 2453-2458
พระยาภิรมย์ภักดี จัดโครงการนักดับเพลิงอาสาสมัครนำเรือเมล์ส่วนตัวที่ติดเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะ ออกช่วยเหลือดับเพลิงที่ไหม้บ้านเรือนตามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทยจนถึงปัจจุบัน

สนับสนุนสภากาชาดไทย

พ.ศ. 2468
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทยจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พระยาภิรมย์ภักดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

พ.ศ. 2518
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พระยาภิรมย์ภักดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ และคุณภาพชีวิต


แจ้งเกิดสิงห์อาสา

พ.ศ. 2554

เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 70 ปี

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในนาม “สิงห์อาสา” เป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจแน่วแน่ของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหาร บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รุ่นที่ 3 ที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำให้สิงห์อาสาเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง

น้ำท่วมภาคตะวันออก

พ.ศ. 2556

สิงห์อาสาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยนำน้ำและข้าวสารไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน

กิจกรรมแรกของนักศึกษาต่างชาติ

กันยายน 2557

หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาในมหาวิทยาลัย สิงห์อาสาได้เริ่มขยายเครือข่ายสิงห์อาสา ไปถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติและออกทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสิงห์อาสายังได้เป็นพาร์ตเนอร์กับ AISEC Thailand อีกด้วย

น้ำประปาเพื่อชีวิต

กรกฎาคม 2557

สิงห์อาสาและสิงห์อาชีวะอาสาร่วมกันสร้างระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านคลิดี้ล่าง จ.กาญจนบุรีทำให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี และไม่ต้องทนใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษอีกต่อไป


ชวนนักท่องเที่ยว
มาเป็นจิตอาสา

ธันวาคม 2557

สิงห์อาสารับอาสาสมัครนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่จำกัดเชื้อชาติมาร่วมกิจกรรม Singha Voluntouring ทำกิจกรรม จิตอาสา และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก

โครงการ World Citizens

พฤษภาคม 2558

สิงห์อาสาร่วมกับนักศึกษาฮ่องกงจากThe Chinese University of Hong Kong จัดทำโครงการ World Citizens ช่วยกันทำความสะอาดชายหาด Tolo พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักศึกษาฮ่องกงมาทำกิจกรรมสิงห์อาสาในประเทศไทย

สิงห์อาสาสู่อาเซียน

กุมภาพันธ์ 2559

สิงห์อาสาเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว เมียนมา กัมพูชาเวียดนาม เพื่อมอบเสื้อกันหนาวให้แก่น้องๆ ในชนบทที่ขาดแคลน

ภัยแล้งครั้งใหญ่ใน 20 ปี

มีนาคม – พฤษภาคม 2559

สิงห์อาสาเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งภัยแล้งใน พ.ศ. 2559 นี้ เป็นภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ 20 ปี

น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้

ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560

สิงห์อาสาเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ กินระยะเวลายาวนาน มีพื้นที่เสียหายเป็นบริเวณกว้างและเข้าถึงได้ยาก แต่สิงห์อาสาก็พยายามเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด