LEARNING THAI CULTURE, GIVING BACK TO SOCIETY INSPIRED BY SINGHA R-SA

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคนานาชาติ) จัดโครงการ ‘Learning Thai Culture, Giving back to society inspired by SINGHA ARSA’ โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนกว่า 10 ประเทศที่มีจิตอาสาได้ร่วมกันสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากง่าม และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เรียนรู้การทำขนมไทย เรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พี่ๆ ก็น่าเลิฟ น้องๆ ก็น่าร้ากกกกก ขนาดนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กันและกันเป็นอย่างดีครับ ^^

Related Posts