รวม
กลุ่ม
  ประชุมหารือ         

 

ในแต่ละปี สิงห์อาสาจะมีการรวบรวมน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละภาค เพื่อมาร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด และกลั่นกรองออกมาในรูปแบบของการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่พร้อมวิธีการแก้ไข เพราะแต่ละพื้นที่เองก็มีปัญหาที่ซับซ้อนและแตกต่างกัน การที่เรามีคนในพื้นที่มาพูดคุยจึงเป็นการช่วยให้เราเข้าถึงปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

สารพัดความคิด     
  ต้นกำเนิดภารกิจสิงห์อาสา          

 

 

เมื่อคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันก็ย่อมมีความคิดที่หลากหลายตาม ยิ่งมาจากคนละที่แล้วด้วย ความเห็นที่แตกต่างกันก็ยิ่งมีเยอะ แต่ใช่ว่าจะไม่ดีนะ เพราะความคิดพวกนี้ล่ะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจสิงห์อาสา โดยในการประชุมแต่ละครั้ง น้อง ๆ จะได้จับกลุ่มกันเพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง รวมทั้งเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดขึ้นมา โดยภารกิจที่น้อง ๆ นำเสนอกันในวันนั้นจะกลายเป็นภารกิจที่พวกเขาได้ร่วมกันทำให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ยิ่งเรียนรู้ยิ่งมากประสบการณ์

ไม่ใช่แค่มาประชุมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะการประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคกลาง ประจำปี 2562 ได้เพิ่มการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถีมาช่วยมอบความรู้ให้น้อง ๆ อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อที่น้อง ๆ จะได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลติดตัว สามารถนำไปใช้ได้เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจและมีความกล้าที่จะใช้ความรู้ที่มีช่วยเหลือคนอื่นให้ปลอดภัย

พันธมิตรสิงห์อาสา

เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาไม่ได้มีแค่ภาคกลาง แต่เรามีเครือข่ายทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติหรือต้องการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ด้วยความตั้งใจที่เหมือนกันคือ ใช้พลังที่มีทำเพื่อสังคมและเปลี่ยนแปลงโลกของใครบางคนให้น่าอยู่ขึ้นด้วยมือของพวกเราเอง

เพราะสิงห์อาสาคือกลุ่มคนใจอาสาที่พร้อมตอบแทนสังคมเสมอ