ปีที่ 3 ของโครงการ

สิงห์อาสากู้ภัยทางน้ำ

ทางทะเลและการดำน้ำ

3 ปีมาแล้วที่สิงห์อาสาร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดอบรมโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศ โดยในปี 2563 นี้ เรามีอาสาสมัครกู้ภัยถึง 11 จังหวัดด้วยกัน โดยเป็นตัวแทนจากหลายสังกัดซึ่งมาเข้าร่วมอบรมกับเราที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี

ออกกำลังกาย

เตรียมร่างกายให้พร้อยฝึก

ถ้าร่างกายแข็งแรง แต่ไม่มีการเตรียมพร้อมก่อนฝึกอบรมก็อาจเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นกิจกรรมก่อนการฝึกทุกครั้งของเราจึงเป็นการวอร์มร่างกายให้เลือดไหลเวียน ป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและป้องกันการเกิดตะคริว ด้วยการวิ่ง และยืดกล้ามเนื้อแต่ละส่วน

ฝึกในสระน้ำ

ก่อนลงพื้นที่จริง

ตั้งแต่วันแรกของการฝึกอบรม ก็ฝึกกันอย่างเข้มข้นแล้ว โดยครูผู้ฝึกพาอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนไปที่สระว่ายน้ำ เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกลงน้ำเพิ่มความคุ้นชิน รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อต้องอยู่ในน้ำ รวมถึงฝึกการใช้งานอุปกรณ์ใต้น้ำชนิดต่าง ๆ ซึ่งตลอดการฝึกก็มีการอธิบายวิธีใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยอยู่ตลอด

หอดำน้ำกู้ภัย

1 ใน 3 ของอาเซียน

ความพิเศษของการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือการที่สิงห์อาสาและอาสาสมัครกู้ภัยมีโอกาสได้เข้าไปฝึกดำน้ำกันในหอดำน้ำที่หน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือหน่วย SEAL ฝึกกันจริง ๆ และเป็นหอดำน้ำกู้ภัย 1 ใน 3 ของอาเซียน ซึ่งสิงห์อาสากู้ภัยเหล่านี้ถือเป็นบุคคลภายนอกกลุ่มแรกเลยที่ได้เข้าฝึกที่หอดำน้ำแห่งนี้

ออกสู้ทะเลกว้าง

หลังฝึกในที่ร่มกันมาหลายวัน ในที่สุดก็ได้เวลาออกสู่ทะเลกว้าง หลังจากที่สิงห์อาสาและอาสาสมัครกู้ภัยพร้อมครูผู้ฝึกขึ้นเรือและมาหยุดตรงกลางทะเล เราก็เริ่มทบทวนขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ก่อนจะลงทะเลเพื่อฝึกกันอย่างเข้มข้นและจริงจัง

อบรมจบได้ความรู้

และประสบการณ์ พร้อมส่งต่อ

โครงการนี้สิงห์อาสาจัดขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากให้อาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศมีศักยภาพและความชำนาญในการช่วยเหลือทางน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพราะหลายครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัยมักประสบเหตุไม่คาดคิด และจำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างชำนาญ และช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ที่สำคัญไปกว่านั้น หลังจบการอบรมแล้ว อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ในส่วนนี้ไปต่อยอดสอนให้พี่น้องประชาชนในโครงการ “สิงห์อาสาจ้างงานสร้างอาชีพ” ผ่านการเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ดูแลท้องถิ่นของตัวเองต่อไป