พายเรือ  
       เพื่อเจ้าพระยา ปี 2       

 

นี่ไม่ใช่ปีแรกที่มีการพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะจุดเริ่มต้นจริง ๆ ของโครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ด้วยความตั้งใจของ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการปลุกกระแสสังคม ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โดยมีการเก็บขยะตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปจนถึงวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นระยะทาง 230 กิโลเมตร

   ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
      ของโครงการ               

เมื่อสิงห์อาสาทราบข่าวว่าคณะพายเรือจะพายเรือผ่านบริเวณท่าเรือบริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เราจึงเตรียมความพร้อมขนเรือของสิงห์อาสามาร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนี้ด้วย โดยมีบริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด ที่มาร่วมสนับสนุน และให้กำลังใจคณะพายเรือ มอบน้ำดื่มและอาหารให้ทุกคนได้ทานระหว่างแวะพักผ่อนก่อนทำภารกิจกันต่อ

       ส่งต่อขยะ       

ขยะทุกชิ้นที่สิงห์อาสาเก็บได้ เราส่งต่อให้คณะพายเรือจากโครงการเพื่อนำไปรีไซเคิล และจากการติดตามข่าวของโครงการ ทำให้สิงห์อาสาทราบว่าขยะที่คณะพายเรือเก็บได้รวมแล้วหนักถึง 3,215 กิโลกรัม มีทั้งขยะพลาสติก ขยะพิษจำพวกกระป๋องสารเคมี ยาฆ่าแมลง และขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้

สิงห์อาสา
กับสิ่งแวดล้อม

หลายปีที่ผ่านมา สิงห์อาสามีภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทำฝายต้นน้ำ ภารกิจกำจัดผักตบชวาและขยะในคลอง ภารกิจปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายเลน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถึงแม้ว่าแต่ละภารกิจจะแตกต่างกันในเรื่องของขั้นตอนการทำ แต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่ ซึ่งสิงห์อาสาเชื่อมั่นว่าถ้าเราทุกคนร่วมใจกัน ปัญหาเหล่านี้จะต้องหมดไปอย่างแน่นอน