ลงใต้ ลุยน้ำ ทำสิ่งที่เรารัก

ปีใหม่ ควรเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆ แต่พี่น้องชาวใต้กลับต้องประสบกับภัยน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีการมุ่งลงใต้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ จึงเป็นภารกิจใหญ่ภารกิจแรกของสิงห์อาสาในปี พ.ศ. 2560 และแม้ปีใหม่จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของทุกคน

แต่สิงห์อาสาก็ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายฝ่ายภารกิจนี้จึงเป็นความทรงจำครั้งสำคัญ ที่จะเตือนให้เรา “คิดถึงผู้อื่น” ไม่น้อยกว่าการคิดถึงความสุขของตัวเราเอง

วิกฤตใหญ่อีกหนึ่งครั้ง

วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2559 กินระยะเวลาร่วม 3 เดือน โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบถึงหลักล้านคนบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา โรงพยาบาล วัดโรงเรียน สถานที่ราชการ ล้วนได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมถึงถนนและสะพานถูกตัดขาด ทำให้การคมนาคมลงใต้แทบเป็นไปไม่ได้

วิกฤตใหญ่อีกหนึ่งครั้ง

วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2559 กินระยะเวลาร่วม 3 เดือน โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบถึงหลักล้านคนบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา โรงพยาบาล วัดโรงเรียน สถานที่ราชการ ล้วนได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมถึงถนนและสะพานถูกตัดขาด ทำให้การคมนาคมลงใต้แทบเป็นไปไม่ได้

ท้องต้องอิ่มไว้ก่อน

ช่วงวันที่ 7-14 มกราคม สิงห์อาสาได้ลงไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชเราได้บริจาคน้ำสิงห์ทั้งหมด 26,500 แพ็ค

ข้าวพันดี 11.5 ตันข้าวจากโครงการ ข้าวชาวนาช่วยชาวใต้ 20 ตันและเรายังได้ตั้งครัวทำอาหารพร้อมรับประทานทาน แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงแจกถุงยังชีพอีกด้วย

ท้องต้องอิ่มไว้ก่อน

ช่วงวันที่ 7-14 มกราคม สิงห์อาสาได้ลงไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชเราได้บริจาคน้ำสิงห์ทั้งหมด 26,500 แพ็ค
ข้าวพันดี 11.5 ตันข้าวจากโครงการ ข้าวชาวนาช่วยชาวใต้ 20 ตันและเรายังได้ตั้งครัวทำอาหารพร้อมรับประทานทาน แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงแจกถุงยังชีพอีกด้วย

น้ำลด แต่ความมุ่งมั่นยังไม่ลด

วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา สิงห์อาสาร่วมกับสิงห์อาชีวะอาสา ลงพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหาย โดยน้องๆ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ช่วยซ่อมแซมรถและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ของผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม

หลังจากช่วงวิกฤตผ่านพ้นไป ผู้คนอาจนึกถึงผู้ประสบภัยน้อยลง ช่องทางข่าวสารพูดถึงพวกเขาน้อยลง ในขณะที่ความเสียหายที่แท้จริงปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณน้ำที่ลดลงไป

ภารกิจฟื้นฟูของสิงห์อาสาจึงหวังจะสร้างรอยยิ้มน้อยๆ บนใบหน้าของชาวบ้าน ในวันที่พวกเขาต้องกลับมาเผชิญกับความจริง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเดินหน้าต่อไป

น้ำลด แต่ความมุ่งมั่นยังไม่ลด

วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา สิงห์อาสาร่วมกับสิงห์อาชีวะอาสา ลงพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหาย โดยน้องๆ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ช่วยซ่อมแซมรถและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ของผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม

หลังจากช่วงวิกฤตผ่านพ้นไป ผู้คนอาจนึกถึงผู้ประสบภัยน้อยลง ช่องทางข่าวสารพูดถึงพวกเขาน้อยลง ในขณะที่ความเสียหายที่แท้จริงปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณน้ำที่ลดลงไป

ภารกิจฟื้นฟูของสิงห์อาสาจึงหวังจะสร้างรอยยิ้มน้อยๆ บนใบหน้าของชาวบ้าน ในวันที่พวกเขาต้องกลับมาเผชิญกับความจริง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเดินหน้าต่อไป

Stronger Together

ภารกิจนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ได้แก่เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิงห์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3กู้ภัยชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารใน 7 จังหวัด ได้แก่นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์และทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ขอบคุณที่ร่วมกัน “คิดถึงเพื่อนร่วมสังคม”ไปพร้อมกับสิงห์อาสานะครับ

ภารกิจนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ได้แก่เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิงห์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3กู้ภัยชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารใน 7 จังหวัด ได้แก่นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์และทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ขอบคุณที่ร่วมกัน “คิดถึงเพื่อนร่วมสังคม”ไปพร้อมกับสิงห์อาสานะครับ

ขอบคุณที่ร่วมกัน

“คิดถึงเพื่อนร่วมสังคม”

ไปพร้อมกับสิงห์อาสานะครับ