เพื่อเติมความชุ่มชื่นให้ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภารกิจสร้างฝายต้นน้ำของสิงห์อาสาจึงกลับมาอีกครั้ง คราวนี้เราจัดเต็มยิ่งกว่าที่เคย ทั้งคนทั้งอุปกรณ์ พลังใจมาเต็มขนาดที่ว่าให้ทำทั้งวันก็ยังไหว


เมื่อฤดูฝนมาถึง ชาวบ้านที่อยู่ติดภูเขาหรือริมแม่น้ำมักจะกังวลว่าถ้าฝนตกหนัก อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น สิงห์อาสาจึงระดมความคิดร่วมกับนักศึกษาเครือข่าย สิงห์อาสาภาคเหนือ 10 สถาบัน จนเกิดเป็นโครงการ “สิงห์อาสากับภารกิจสร้างฝายชะลอน้ำ รักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าเชียงรายอย่างยั่งยืน”


Step ที่ 1: ลงหลักปักฐาน

หลังจากที่ทุกอย่างพร้อม เราก็เริ่มปฏิบัติการสร้างฝายในทันที โดยวิธีการคือนำถุงกระสอบที่ใส่ดินจนเต็มแนวมาวางทับกัน จากนั้นจึงใช้ไม้ไผ่ปักเพื่อระบุตำแหน่ง ช่วยกันตอกอยู่นานสองนานจนในที่สุดเราก็ได้เสาหลักในแต่ละจุดมาครับ

Step ที่ 2: งานหิน

เมื่อได้เสาหลักแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการนำกระสอบดินและหินมาวางเรียงกันเป็นแนวฝาย จากนั้นจึงผสมปูนแล้วเทปูนลงบนกระสอบ เพื่อช่วยยึดให้ฝายอยู่ได้นานขึ้น งานนี้ทำเอาสิงห์อาสาแต่ละคนตัวเลอะ เปียกปอนไปตามๆ กัน บางคนก็ยกหินแบกปูนจนหมดแรง ไม่ให้เรียกว่างานหินคงไม่ได้แล้วล่ะครับแบบนี้

หลังจากออกแรงกันแบบไม่มีหยุดพัก ในที่สุดฝายจำนวน 15 ฝาย ตลอดระยะทางกว่า 100 เมตรก็เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งฝายเหล่านี้เองที่จะช่วยให้พี่น้องชาวบ้านห้วยมะเกลี้ยง ได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในยามหน้าแล้ง และแน่นอนว่าภารกิจสุดหินนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้

 • มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว จังหวัดเชียงราย
 • เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ 10 สถาบัน ได้แก่
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • มหาวิทยาลัยพะเยา
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 • ชาวบ้านในพื้นที่บ้านห้วยมะเกลี้ยง

กว่า 100 คน 100 แรงกายและแรงใจได้รวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียว และทำให้โครงการ

“สิงห์อาสากับภารกิจสร้างฝายชะลอน้ำ รักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าเชียงรายอย่างยั่งยืน”

กลายเป็นจริงในที่สุด สิงห์อาสาขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันทำภารกิจในครั้งนี้จากใจครับ


ฝายต้นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากทุกคนไม่ร่วมมือกัน

นี่แหละครับพลังของความสามัคคี