เตรียมรับมือพายุ  
       โพดุลและคาจิกิ       

เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ภารกิจหลักของสิงห์อาสาก็คือการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ-ฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาอย่างเต็มกำลัง โดยเดือนกันยายนปี 2562 สิงห์อาสาลงพื้นที่ปักหลักช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิที่จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1-27 กันยายน พร้อมนำน้ำดื่ม ข้าวสาร และอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรค อาหารแห้ง ไฟฉาย เทียนไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยตามจุดต่าง ๆ

     น้ำสูงแค่ไหน               
ก็ไปถึง        

หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำน้ำในแม่น้ำมูลสูง 10.97 เมตร น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าพื้นที่อยู่อาศัยเป็นวงกว้าง บางจุดน้ำท่วมสูงถึงหลังคา เดือดร้อนชาวบ้านต้องอพยพข้าวของออกมาอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราว แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ไปไหน นี่จึงเป็นเหตุผลที่สิงห์อาสาพยายามลงพื้นที่ทุกจุดอย่างทั่วถึง เพราะเรารู้ดีว่ายังมีผู้ประสบภัยอีกมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ ไม่ว่าจุดนั้นจะน้ำท่วมสูงแค่ไหน แต่สิงห์อาสาก็จะลงเรือนำรอยยิ้มไปมอบให้ถึงบ้าน

     เคียงข้าง
      แม้ยามน้ำลด

นอกจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมแล้ว อีกภารกิจที่สิ่งอาสาให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ ภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด นี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สิงห์อาสาและน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ร่วมแรงร่วมใจทำภารกิจอย่างเต็มที่ เพื่อนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนนมาอีกครั้ง

การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่

ของสิงห์อาสา

ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สิงห์อาสาได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาหลายฝ่าย โดยเฉพาะเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 26 สถาบันที่มาเป็นกำลังให้ภารกิจครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ได้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจังหวัดตาก, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายนปี 2562 เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากทั่วประเทศ ทุกคนต่างมาเพราะมีความตั้งใจเดียวกันคืออยากช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยกลับมายิ้มได้อีกครั้ง สิงห์อาสาบอกได้เลยว่า ที่ภารกิจนี้จบลงอย่างสวยงามได้เป็นเพราะความร่วมมือของทุกคน