จับมือผ่านภัยหนาว

ไปกับสิงห์อาสา

นอกจากภัยแล้ง และภัยน้ำท่วมที่ต้องเจอเป็นประจำทุกปีแล้ว อีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่ต้องเจอเป็นประจำก็คือภัยหนาวนั่นเองครับ แต่ภัยหนาวนี้ส่วนใหญ่จะพบได้ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และพื้นที่ราบสูง ติดภูเขาหรือป่าต้นน้ำเท่านั้น ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดภัยหนาวขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณที่ว่ามาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะบางที่ก็อุณหภูมิต่ำถึง 0 องศา ด้วยเหตุนี้เอง สิงห์อาสาจึงลงพื้นที่เพื่อมอบเสื้อกันหนาว และเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องมาหลายปี

ยิ่งให้

ยิ่งอบอุ่น

ในเดือนธันวาคม 2562 นี้ สิงห์อาสาเดินทางมอบความอบอุ่นให้ผู้ประสบภัยหนาวที่ อ.นาแห้ว จ.เลย, อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, อ.แม่ริม และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.เมือง จ.นครพนม โดยได้นำเสื้อกันหนาวไปมอบให้จำนวนกว่าสองพันตัว ซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่เราไป ชาวบ้านทั้งน่ารักและเป็นกันเอง ทำให้เวลาทำภารกิจ สิงห์อาสารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่ทุกคนมอบกลับมาให้เรา รวมทั้งกำลังใจที่ทุกคนมอบให้มา ทำให้สิงห์อาสายิ่งมีพลังจะทำภารกิจต่อไป

สุขภาพ

คือสิ่งสำคัญ

หน้าหนาวแบบนี้ สิ่งที่ตามมากับอากาศหนาว แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นการลงพื้นที่ของสิงห์อาสาจึงไม่ได้มีแค่การมอบเสื้อกันหนาว แต่ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามของมูลนิธิพระภิรมย์ภักดีที่ดำเนินการมานานกว่า 30 ปีร่วมลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพชาวบ้านไปกับเรา ด้วยความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี และรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง ทั้งในหน้าหนาวและฤดูกาลอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อเราแข็งแรงแล้ว โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ จะไม่สามารถทำอะไรเราได้อย่างแน่นอน

การรวมตัวของคณะกรรมการ
เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปีนี้ พิเศษกว่าที่เคย เพราะเป็นการรวมตัวของเหล่าคณะกรรมการเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือและภาคอีสานทั้ง 12 สถาบัน ได้แก่

  • – มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย -มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -วิทยาเขตเชียงราย -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
  • – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร -มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยพะเยา

ภารกิจนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้พลังและความสามัคคีของน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสากว่าร้อยชีวิตที่มาร่วมกันส่งต่อความสุข มอบความอบอุ่นให้พี่น้องผู้ประสบภัยตลอดช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยกัน สิงห์อาสาขอขอบคุณทุกคนเลยครับที่ทำให้ตลอดการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและน่าประทับใจ