เกษตรพอเพียง
ตามรอยเท้าพ่อ

โครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง เป็นโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการสร้างโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ริเริ่มคือ คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดีเป็นประธานโครงการ

ต่อยอดการเรียนรู้ สู่ประตูที่เปิดกว้าง

แนวคิดของโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงคือการสอนให้โรงเรียนและคุณครูบริหารจัดการเงินตั้งต้นจำนวน 30,000 บาท อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำไปสร้างรายได้เพื่อนำไปหมุนเวียนโครงการสำหรับเด็กนักเรียนรุ่นต่อไป ส่วนเด็กนักเรียนก็จะรู้จักการบริหารจัดการ สร้างวินัยในตัวเองด้วยการดูแลแปลงเกษตร ไก่ไข่ โรงเพาะเห็ดและบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยตนเอง เกิดเป็นความรู้ติดตัว สามารถนำไปต่อยอดทำประโยชน์ได้ โดยอาศัยการร่วมมือระหว่างเครือข่ายความรู้ด้านเกษตรจากปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มสิงห์อาสาในการลงพื้นที่เพื่อสร้างโรงเรียนเกษตรพอเพียงให้เกิดขึ้นจริง

รางวัล AREA AWARD

ความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล “Asia Responsible Entrepreneurship Awards” (AREA) สาขา การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2017 จากองค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย (Enterprise Asia) ซึ่งรางวัลนี้ก่อตั้งโดยองค์การ “Enterprise Asia” เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย มีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ฟาร์ม-พอ-ดี
มีแต่พอเพียง

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเรียนรู้ รายได้ที่มาจากประสบการณ์ เป็นได้มากกว่าอาหารเพื่อการบริโภค เพราะเด็กนักเรียนสามารถเก็บผลผลิตเหล่านี้ไปขายในตลาด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ฟาร์ม-พอ-ดี”

เดินหน้าโครงการ สานต่อพระราชปณิธานของพ่อ

จากจุดเริ่มต้นของโครงการในช่วงปลายปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศที่อยู่ในโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง แต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เราจะเดินหน้าส่งต่อโครงการ ส่งเสริมความพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน