แปลงผักพอดี พอดี“วิถีสู้ภัยพิบัติ

ในทุก ๆ ปี คนไทยต้องเผชิญอุทกภัย เสียหายทั้งทรัพย์สินและพื้นที่ทำการเกษตร ด้วยเหตุนี้เองแปลงผักนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดได้ทุกเมื่อ แม้น้ำจะท่วมแต่ถ้ามีแปลงผักนี้อยู่ พืชผักของเราจะอยู่รอดอย่างแน่นอน

จุดเริ่มต้น

โครงการแปลงผักพอดี พอดี คือนวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถลอยน้ำได้ สร้างขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์จิตอาสาชื่อว่า Design for Disasters (D for D) ได้นำความคิดของผู้นำชุมชนบ้านไทรงาม หรือลุงผู้ใหญ่สังเวียน ถ้อยทัดมาต่อยอด คิดค้นเพิ่มเติม ร่วมกับคุณปองพล ยุทธรัตน์ สถาปนิกผู้ก่อตั้ง Hed Design Studio จนกลายมาเป็นรูปแบบแปลงผักในปัจจุบัน โดยแปลงผักนี้มีขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

ไอเดียกลายเป็นจริง

หลังการนำแนวคิดของลุงผู้ใหญ่สังเวียนมาต่อยอด สิงห์อาสาก็นำโครงการนี้มาทำให้เกิดขึ้นจริงที่โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี และ Design for Disasters (D for D) เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์จิตอาสา ที่สิงห์อาสาเดินทางมาที่โรงเรียนนี้ก็เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำตาปี ทำให้ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุม โรงเรียนมักจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงกว่า 1-2 เมตร ทำให้พืชผักสวนครัวที่เด็กนักเรียนปลูกไว้เสียหาย บางครั้งเวลาเกิดน้ำท่วมสูง โรงเรียนก็มักจะถูกใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของคนในพื้นที่ด้วย

วัสดุเหลือใช้ให้ประโยชน์

ในการทำแปลงผักพอดี พอดี ส่วนสำคัญที่ทำให้แปลงผักสามารถลอยน้ำได้ก็คือ เศษวัสดุเหลือใช้อย่างขวดน้ำพลาสติกและโฟมเก่าเหลือใช้ครับ ทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยทำให้แปลงผักลอยน้ำได้ เมื่อฤดูมรสุมมาถึงก็ไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะท่วมผักที่ปลูกไว้หมดด้วย

ผักในแปลง

ผักที่สิงห์อาสาใช้ปลูกในแปลงที่โรงเรียนบ้านไทรงาม เราเลือกปลูกผักประเภทพลู หรือผักจุ๊บซึ่งเป็นผักพื้นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีผักสวนครัวต่างๆ สำหรับประกอบอาหาร เพื่อให้เด็กๆ และคุณครูช่วยกันดูแลจนโตและนำไปประกอบอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ต่อยอดการเรียนรู้

การได้ร่วมกับ Design for Disasters (D for D) เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์จิตอาสา ทำโครงการนี้ ช่วยให้สิงห์อาสามีความสามารถในการช่วยชาวบ้านให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตได้ ไม่ใช่แค่การลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว ความรู้ที่สิงห์อาสาได้รับนี้เป็นประโยชน์กับเรามาก และเราจะนำไปต่อยอด เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

การช่วยเหลือไม่ได้มีแค่การลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แต่ยังรวมไปถึง
การช่วยให้ชาวบ้านสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้