แรงบันดาลใจ จากพ่อหลวงร.9

โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง เป็นโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

จุดเริ่มต้น คิดค้น สร้างสรรค์

เมื่อโครงการกำเนิดขึ้น คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดีได้ให้แนวทางสิงห์อาสา หาความเป็นไปได้ในการใช้เงินตั้งต้นจำนวน 30,000 บาท สร้างความ กินดี  อยู่ดี ให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียน โดยใช้เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นทีมงานลงพื้นที่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ ทำแปลงแปลงเกษตร สร้างโรงเพาะเห็ดและทำบ่อเลี้ยงปลาดุก

จากรุ่น สู่รุ่น

ทุกความรู้ ทุกวิธีการที่น้องๆ จาก 100 โรงเรียนในโครงการเกษตรพอเพียงได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ ทำแปลงเกษตร สร้างโรงเพาะเห็ด และทำบ่อเลี้ยงปลาดุก ล้วนแล้วแต่มีการสืบทอด ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงปัจจุบัน และแน่นอนว่าน้องๆ เองก็จะกลายเป็นผู้ส่งต่อความพอเพียงนี้ให้คนรุ่นหลังเช่นกัน

ต้นกล้าของวันนี้ คือผลผลิตในวันหน้า

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง นอกจากจะนำไปประกอบอาหารแล้ว ยังสามารถนำไปวางจำหน่ายตามท้องตลาดเพื่อสร้างรายได้เป็นทุนค่าอาหารกลางวันให้ตัวน้องๆ เองได้อีกด้วย

ไม่ใช่แค่ต้นกล้าของพืชผักที่จะกลายเป็นผลผลิตให้น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์ แต่น้องๆ นักเรียนที่เปรียบเสมือนต้นกล้าของประเทศไทยเองก็จะเติบโตขึ้นเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของประเทศชาติเช่นกันครับ