จากความห่วงใย

สู่จุดเริ่มต้นของ 3 โครงการเร่งด่วน

หลังจากที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดได้ช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา จนถึงตอนนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจให้ทุกคนอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพราะการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเจอวิกฤตชะลอตัว บางคนตกงาน ต้องกลับบ้าน รายได้ลดลงทุกวัน บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจอยากช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ โดยช่วยเหลือผ่านโครงการของสิงห์อาสา แบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ทำให้เกิดการจ้างงานทันที ผ่านรูปแบบจิตอาสาดูแลชุมชน และโครงการระยะยาวที่มีการเปิดอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้ทุกคนมีทักษะติดตัวและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว เพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องคนไทยเป็นมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท

พลังของจิตอาสา

ดูแลชุมชน

3 โครงการเร่งด่วนเริ่มต้นขึ้นทันทีที่เข้าเดือนพฤษภาคม โดยเปิดให้คนในพื้นที่จัดโครงการมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาดูแลชุมชนของตัวเอง ซึ่งความรู้ที่อบรมก็แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ แต่มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันคือ ความตั้งใจของผู้เข้าอบรมและผู้เชี่ยวชาญที่มาส่งต่อความรู้ให้แก่ทุกคน ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้สิงห์อาสามั่นใจว่าด้วยพลังของพวกเรา ถ้าเราร่วมมือกันก็จะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอน

โครงการสิงห์อาสา

สู้ไฟป่า

โครงการสิงห์อาสาเริ่มต้นขึ้นที่แรกที่ จ.เชียงราย จากนั้นจึงลงพื้นที่อื่น ๆ ตามมาได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน และ จ.พะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมไฟป่าประจำจังหวัดมาช่วยอบรมส่งต่อความรู้ในการป้องกันและดับไฟป่า การใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าอย่างปลอดภัย และการทำ CPR เนื่องจากเวลาที่เกิดไฟป่า อาจมีผู้ที่สำลักควันหรือติดอยู่ในกลุ่มควันไฟจนหมดสติ ดังนั้นเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ลงพื้นที่จึงควรมีความรู้ในเรื่องนี้ติดตัว เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลา ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าแล้วยังมีทีมงานมูลนิธิกระจกเงาที่มาอบรมเรื่องการใช้โดรนบินสำรวจหาตำแหน่ง และใช้แอปพลิเคชัน online-offline ในการบอกตำแหน่งไฟป่าให้พวกเราด้วย

โครงการสิงห์อาสา

สู้ภัยแล้ง

การลงพื้นที่ในโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งที่ภาคอีสาน เราได้นำน้ำดื่มไปมอบให้ชาวบ้าน และติดตั้งแทงก์น้ำจากโครงการธนาคารน้ำสิงห์ รวมทั้งมีการขุดบ่อน้ำให้ชาวบ้านไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรและรอรับหน้าฝนที่จะมาถึง นอกจากนี้ยังมีน้าช่วย หมอดินอาสาชาวขอนแก่นที่มาเป็นผู้ช่วยพิเศษ ส่งต่อความรู้ในการดูแลดินและการปลูกหญ้าแฝกให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอีสาน และเสริมทัพด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 16 สถาบันที่มาช่วยเฝ้าระวังภัยแล้งตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือทุกคนได้อย่างรวดเร็ว

โครงการสิงห์อาสา

สู้ภัยน้ำท่วม

อีกหนึ่งภัยพิบัติที่มาเยือนประเทศไทยทุกปีคือภัยน้ำท่วม และทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและจิตใจไม่ใช่น้อย ในปีนี้สิงห์อาสาจึงเตรียมความพร้อม ช่วยทุกคนรับมือน้ำท่วมกันล่วงหน้าด้วยโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม ซึ่งจังหวัดแรกที่ลงพื้นที่คือ จ.นครปฐม โดยเราได้เก็บผักตบชวาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของน้ำท่วม เพราะว่าผักตบชวาเป็นพืชที่แพร่พันธุ์เร็วมากจนขวางทางไหลของน้ำ ทำให้ความสามารถในการระบายน้ำลดลง รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษบางชนิด และยังทำให้แสงแดดลงไปไม่ถึงใต้น้ำ พืชก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ และตายลง พอเป็นแบบนี้สัตว์น้ำเองก็ไม่มีอาหารกินและต้องตายลงเหมือนกัน ดังนั้นภารกิจของสิงห์อาสาคือการกำจัดผักตบชวาเหล่านี้ให้หมด และส่งต่อให้ชาวบ้านในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ทำปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา และเมื่อชาวบ้านทำเสร็จ สิงห์อาสาก็จะเดินทางไปรับซื้อเพื่อนำไปวางขาย และนำรายได้มามอบให้ชาวบ้านต่อไป

เราจะสู้ไปด้วยกัน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา พวกเราคนไทยต้องอยู่กับความเครียดมาตลอด ดังนั้นสิงห์อาสาจึงหวังว่า 3 โครงการเร่งด่วนจะช่วยนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมา และช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งโครงการของเราจะออกมาตามความตั้งใจแบบนี้ไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ตลอดจนชาวบ้านที่แสดงความเป็นจิตอาสา และร่วมกันดูแลชุมชนของตัวเอง ทุกคนทำให้สิงห์อาสาเห็นว่าถ้าเราสู้ไปด้วยกัน พวกเราจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอน

และนอกจาก 3 โครงการเร่งด่วนแล้ว บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังมีโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพที่จับมือกับบริษัทในเครือ และเครือข่ายสิงห์อาสาที่มีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา รวมถึงศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะนำความรู้มาส่งต่อให้ทุกคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทักษะอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หลักสูตรอาชีพช่าง และหลักสูตรเกษตรกรรม โดยจะเปิดให้อบรมฟรี เพื่อให้ทุกคนนำทักษะที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไป