เมื่อสิ่งแวดล้อม
กำลังเจอวิกฤต

ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมทั่วโลกกำลังเข้าสู่วิกฤต สังเกตได้จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยและเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และที่น่าห่วงไม่แพ้กันเลยก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งขยะและสารเคมีต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากธรรมชาติ เช่น ปะการังฟอกขาว สัตว์น้ำตายเกยตื้นเป็นจำนวนมาก บางตัวตายเพราะมีแต่เศษพลาสติกอยู่ในท้อง รวมไปถึงข่าวที่มีไมโครพลาสติกอยู่ใต้ทะเลลึก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สิงห์อาสาเห็นว่า ได้เวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลและช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลก่อนที่จะสายเกินไป

เตรียมตัว

ขึ้นเกาะ

ปลายปี 2563 สิงห์อาสาร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 12 สถาบันการศึกษาภาคใต้ และภาคตะวันออก และคุณสิรณัฐ สก็อต นักอนุรักษ์ทางทะเล ผู้ก่อตั้งกลุ่ม SEA YOU STRONG ได้ร่วมกันจัดโครงการ Sea Sand Strong ที่ จ.กระบี่ โดยก่อนหน้านี้เราเคยมาสำรวจพื้นที่แถวหาดสน และบริเวณ “หาดยาว” ทำให้เห็นว่าที่นี่มีทั้งขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวและถูกน้ำพัดมาเกยบนชายหาด เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รับขยะทะเลทำให้มีขยะเยอะเป็นพิเศษ ฉะนั้นการมาเยือนของเราคราวนี้ไม่ใช่แค่มาเพื่อเก็บขยะอย่างเดียว แต่มาเพื่อส่งต่อจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันให้ทุกคน

เดินไปเก็บไป

เมื่อของพร้อมทุกคนพร้อม โครงการก็เริ่มต้นขึ้น โดยสิงห์อาสา ชาวบ้าน และน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน และ ต.เกาะศรีบอยา จาก 13 โรงเรียน มาช่วยกันถือถุงขยะ เดินเก็บขยะตามแนวจนสุดชายหาด จนได้ขยะมาหลายกิโลกรัม ซึ่งวิธีนี้เป็นการสอนเด็ก ๆ ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในตัว ขณะเดียวกันก็เป็นการรณรงค์ให้คนในพื้นที่ตลอดสองข้างทางได้เห็นว่าขยะสร้างปัญหาแค่ไหน และเราควรช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เปลี่ยนขยะ

ให้เป็นประโยชน์

หลังเก็บขยะเสร็จ เราไม่ได้ส่งตรงไปยังจุดเก็บขยะเลยทันที แต่พาน้อง ๆ มาล้อมวง เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการแยกประเภทขยะ ว่าอะไรที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ขยะที่เก็บมาได้มักจะเป็นขยะพลาสติก เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ และเครื่องมือประมง โดยหลังแยกขยะแล้วก็มีการล้างทำความสะอาด เพื่อเข้าสู่บทเรียนต่อไปนั่นก็คือการขายขยะเพื่อหารายได้เสริมให้คนในชุมชน

ส่งต่อจิตสำนึก

รักสิ่งเเวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ Sea Sand Strong ไม่ได้มีแค่การเก็บขยะให้หาดสะอาด แต่เป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราควรช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพราะปัจจุบันนี้ปัญหาขยะเริ่มร้ายแรงมากขึ้น มันไม่ได้ส่งผลแค่กับสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมาถึงมนุษย์เราด้วย ดังนั้นวิธีการที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้คือการร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้จักการแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกประเภท และช่วยกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง และในโอกาสครบรอบ 10 ปีสิงห์อาสา ในปี 2564 นี้ สิงห์อาสาจะเดินหน้าจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทำภารกิจช่วยเหลือสังคม ตามแนวคิดจิตอาสาที่ต้องการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น