ช่วงวันที่ 24 – 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา สิงห์อาสามีโอกาสเชิญชวนชาวต่างชาติไปร่วมกิจกรรม Singha volun-Touring ครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งกลม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภารกิจนี้สิงห์อาสาเปิดบูธรับสมัครชาวต่างชาติเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ถนนข้าวสาร และเปิดรับสมัครชาวอเมริกันจากงานวันชาติอเมริกาที่ผ่านมาด้วย อาสาสมัครต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 47 คน ซึ่งได้มาจากนานาประเทศ อันได้แก่ อเมริกัน, ไอร์แลนด์ ,เยอรมัน อังกฤษ ,ฮ่องกง ,ปากีสถาน , อินเดีย ,สเปน และ ฟิลิปปินส์ครับ โดยรายละเอียดกิจกรรม ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ครับ

  • – ออกแบบและทาสีสนามเด็กเล่นรูปแบบ Brain-based Learning (BBL) เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็ก เพราะสีเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมอง
  • – ทาสีห้องสมุดให้โรงเรียน
  • – ทาสีอุปกรณ์และเครื่องเล่น
  • – กิจกรรมพัฒนาการและสันทนาการกับน้องๆ นักเรียน
  • จุดพีคของกิจกรรม คือ การที่สิงห์อาสาได้เห็นภาพบรรยากาศดีๆ ที่ไม่ว่าจะคุณเป็นชาติไหน คุณก็สามารถเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้ครับ ^^

Related Posts