กลับมาอีกครั้งแล้วครับกับโครงการ Singha Volun-Touring โครงการสำหรับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสานานาชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนได้ทำภารกิจจิตอาสา และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆ กัน

ในคราวนี้สิงห์อาสา ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาทั้งไทยและต่างชาติ เดินทางไปทำภารกิจเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ 1 ชม. เราอยู่ทำภารกิจที่โรงเรียนนี้เป็นเวลาสองวัน ตั้งแต่วันที่ 29-30 เม.ย. ภารกิจหลักของเราคือ ทาสีโรงอาหาร การสอนหนังสือภาษาอังกฤษและสันทนาการกับน้องๆ นักเรียน

ตลอดสองวันที่ได้อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ สิงห์อาสาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับความสุขมากมายจากน้องๆ นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาชาวต่างชาติของเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกลับไปอย่างเต็มที่ งานนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆ ครับ

Related Posts