Singha Voluntouring โครงการใหม่ที่เปิดรับสมัคร backpackers ชาวต่างชาติที่ถนนข้าวสารเพื่อมาร่วมกิจกรรมกับสิงห์อาสา นอกจากจะได้ท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว พวกเขายังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้เราได้พาอาสาสมัครชาวเยอรมัน 2 คน และชาวเนเธอร์เเลนด์อีก 2 คนมาเที่ยวที่เชียงรายพร้อมกับกิจกรรมค่ายอาสาสร้างโรงอาหาร ณ โรงเรียนบางวังลาว อ.เชียงเเสน จ.เชียงรายร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสา ม.แม่ฟ้าหลวง โดยอาสาสมัครทั้งหมดจะใช้ชีวิตแบบชาวค่ายอาสาจำนวน 3 วัน “นี่เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกิจกรรมค่ายอาสาร่วมกับนักศึกษาชาวไทย ขอบคุณสิงห์ที่เปิดโอกาสให้ผมได้พบกับประสบการณ์ใหม่ในที่นี้ และผมจะใช้เวลาในค่ายสิงห์อาสาแม่ฟ้าหลวงให้คุ้มค่ามากที่สุดครับ” คำพูดของ Joosh อาสาสมัครชาวเนเธอร์แลนด์จากโครงการ Singha Voluntouring

Related Posts