โครงการ SEA SAND STRONG รอบ 2 @กระบี่

หลังโครงการ Sea Sand Strong รอบแรกได้รับผลตอบรับที่ดี สิงห์อาสาจึงจัดรอบสองขึ้นเพื่อส่งต่อจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่หาดยาว จ.กระบี่

โครงการ SEA SAND STRONG รอบ 2 @กระบี่

หลังโครงการ Sea Sand Strong รอบแรกได้รับผลตอบรับที่ดี สิงห์อาสาจึงจัดรอบสองขึ้นเพื่อส่งต่อจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่หาดยาว จ.กระบี่