สิงห์อาสาบริการประชาชน @สนามหลวง

สิงห์อาสายังคงให้บริการประชาชน ณ บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงอยู่อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน เครือข่ายสิงห์อาสานักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยได้ช่วยกั