SINGHA VOLUN-TOURING ครั้งที่ 3

ช่วงวันที่ 24 – 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา สิงห์อาสามีโอกาสเชิญชวนชาวต่างชาติไปร่วมกิจกรรม Singha volun-Touring ครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งกลม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภารกิจนี้สิงห์อาสาเปิดบูธรับสมัครชาวต่างช

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม @ชลบุรี

ช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายน “พายุหว๋ามก๋อ” ได้พัดผ่านประเทศไทยไปนั้น ทำให้พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีประสบภัย น้ำท่วมหนัก สิงห์อาสา ร่วมกับนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยบูรพา, ตัวแทนจำหน่าย สิงห์ช

สิงห์อาสา อบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย (ภาคกลาง)

อุบัติเหตุทางน้ำถือเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงปีที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินข่าวเรือล่ม หรือข่าวคนจมน้ำเวลามีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สิงห์อาสาจึงจัดทำโครงการ “สิงห์อาสา อบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย (ภาคกลาง)” ขึ้น

โครงการอบรมกู้ภัยทางน้ำ ทางทะเล และดำน้ำกู้ภัย (ภาคใต้) @ชลบุรี

สิงห์อาสาจัดโครงการอบรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และดำน้ำกู้ภัย (ภาคใต้) ปี 2562 วันที่ 23-27 พฤษภาคม เพื่อเพิ่มทักษะการกู้ชีพทางตามมาตรฐานสากล