ค่ายอาสาลงพื้นที่ @ชัยภูมิ

น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา จากชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมตัวกันลงพื้นที่เพื่อไปทำกิจกรรมสิงห์อาสาที่โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อสานต่อโครงการค่าย “Hug น้อง” ปีที่

แนวหลัง ดับไฟป่าภูหลง

ทีมสิงห์อาสา และน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา นำทีมกันไปที่วัดป่าสุคะโต อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีพระไพศาล วิสาโล เป็นเจ้าอาวาส โดยหน้าที่หลักของภารกิจในครั้งนี้คือ การนำน้ำดื่มกว่า 300 แพ็ค และเค