ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย @ตรัง

นอกจาก จ.สุราษฎร์ธานี และจ.นครศรีธรรมราชแล้ว อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และมีน้ำป่าไหลหลากก็คือ จ.ตรังนั่นเองครับ หลายอำเภอถูกน้ำท่วมสูงจนชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถใช้ชี

ประมวลภาพภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเดือนธันวาคม

ในเดือนธันวาคม หลายจังหวัดในภาคใต้ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมหนักอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำกินและบ้านเรือนของชาวบ้านกว่าหลายหมื่นหลัง บางแห่งน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถสัญจรไปมาด้วยรถได้นอกจากจะใช้เรือ ทำให้ชาวบ้านลำบากเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนน้ำดื่มและอาหาร ซึ่งจะยิ่งทำให้ชาวบ้านต้องเดือนร้อนยิ่งกว่าเดิม