โครงการค่ายพฤษภาอาสาท้าลมฝน ปี ’59

ถึงฝนจะมา ฟ้าจะร้อง ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมของสิงห์อาสาเลยครับ เพราะเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมสิงห์อาสา และน้องๆ เครือข่ายสิงห์อาสาจากชมรมอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยบูร

ภารกิจเก็บขยะริมชายหาด @ตราด

หลังน้ำท่วมตราด ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก พัดขยะมากองที่ชายหาดเป็นจำนวนมาก สิงห์อาสาจึงลงพื้นที่เพื่อร่วมทำความสะอาดที่อ.เกาะช้าง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562