ค่ายอาสาลงพื้นที่ @ตาก

สิงห์อาสา และน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากชมรมอาสาพัฒนาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 30 คน ออกค่ายอาสาเพื่อสานต่อโครงการค่ายพระจอมเกล้าฯ สู่ชนบท ตอน “พันกว่าโค้งสู่อุ้งผ

โครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง @ตาก

วันเด็กปี 2562 สิงห์อาสารวมพลขนเสื้อกันหนาวและกิจกรรมสนุก ๆ ไปหาน้อง ๆ บนดอยที่ จ.ตาก ในโครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง ร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ราชภัฏอยุธยา