ส่งมอบความสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ส่งมอบความสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (นนทบุรี)” กิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษานานาชาติมาเรียนรู้พร้อมทั

“GIFT FOR SHINE”

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สิงห์อาสาร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฺBUIC) จัดกิจกรรม “Gift for Shine” เพื่อแบ่งปันโอกาสแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนกว่า 10 ประเทศ เป็นจำนวน 30 คน ที่มีจิตอาส

ภารกิจมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Covid-19

ปัญหา Covid-19 ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคน สิงห์อาสาเลยมีภารกิจ นำข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มสิงห์ไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19