ภารกิจปั่นชมเมืองอโยธยา @พระนครศรีอยุธยา

เนื่องด้วยกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” ทำให้คนไทยต่างหันมาให้ความสนใจวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยากันมากขึ้น สิงห์อาสาจึงจับมือกับครอบครัวข่าว 3 และภาคีเครือข่าย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษที่ชื่อว่า “ปั่นชมเมืองอโยธยา” ให้ทุกคนได้ปั่นจักรยาน ชมความงามของสถานโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยาร่วมกันเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

SINGHA R-SA Culture Tourism @พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สิงห์อาสาร่วมกับ Bangkok University International & Dongseo University ลงพื้นที่ทำภารกิจ SINGHA R-SA Culture Tourism ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานนี้มีครบทั้งการเรียนรู้และการให้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับบ้านไปเต็มมือครับ