สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย @พะเยา

สภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เราชาวสิงห์อาสาไม่ทราบเลยครับว่าการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ช่วงกลางเดือนธันวาคม จ.พะเยา เกิดเหตุฝนตกลมแรงมากกก เป็

โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า

สิงห์อาสา ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ทำกล่องอะคริลิกเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19