โครงการอาสาพัฒนาชุมชม ปีที่4 @เบตง

พัฒนาการของเด็กๆ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สิงห์อาสาให้ความสำคัญครับ ทีมงานสิงห์อาสาได้ผนึกกำลังกับน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 80 คน ร่วมกันพิชิตภารกิจในโครงการอาสาพัฒน