โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม @ยโสธร

สิงห์อาสาชวนชาวบ้านมาเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลชุมชนของตัวเองในโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม และร่วมกันเก็บผักตบชวาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทวน จ.ยโสธร

โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม @ยโสธร

สิงห์อาสาชวนชาวบ้านมาเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลชุมชนของตัวเองในโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม และร่วมกันเก็บผักตบชวาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทวน จ.ยโสธร