โครงการค่ายซ่อม ตอน “เก็บใจใส่ห่อ หนองฆ้อที่รอคอย”

ทีมสิงห์อาสา และน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้ร่วมมือกันในโครงการ ค่ายซ่อม ตอน “เก็บใจใส่ห