ค่ายอาสา @ลพบุรี

น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครจำนวน 40 คน ได้ลงพื้นที่ออกค่ายอาสาที่โรงเรียนบ้านหนองเกตุ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อสร้างเวทีกิจกรรมในหอประชุมและลานกีฬาอเนกประสงค์กันมาครับผม